กิจกรรมส่งท้ายปี 2566 ของบริษัท

กิจกรรมส่งท้ายปีของบริษัท เค แคสติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียน และเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และกิจกรรมของหมู่บ้าน มอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (kaizen) มอบรางวัลพนักงานดีเด่น มอบรางวัลกิจกรรมด้านความปลอดภัย...