กิจกรรมส่งท้ายปีของบริษัท เค แคสติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

  • มอบทุนการศึกษานักเรียน และเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และกิจกรรมของหมู่บ้าน
  • มอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน (kaizen)
  • มอบรางวัลพนักงานดีเด่น
  • มอบรางวัลกิจกรรมด้านความปลอดภัย
  • ทำบุญบริษัทประจำปี
  • การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนากลยุทธ์และแผนปฎิบัติงาน ปี 2567
IMG_8062-1024×768.jpg